top of page

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is psychotherapie?
 

Psychotherapie is weliswaar een bekend woord, maar toch bestaan er ook veel misverstanden over. Zelfs mensen die een therapie achter de rug hebben, 
omschrijven meestal op zeer uiteenlopende wijze wat ze ervaren en geleerd hebben, al naargelang de aard van het probleem waarvoor ze hulp gezocht hebben. 

Wat is psychoanalytische psychotherapie?
 

Deze therapievorm is zinvol voor mensen die in hun leven het gevoel hebben 
ergens vast te lopen en hier niet alleen uit te raken. Het kan hierbij gaan over 
twijfels omtrent keuzes, moeilijkheden in relaties met anderen, klachten van depressiviteit of spanningen, …

Wat is cliëntgerichte psychotherapie?

 

Cliëntgerichte psychotherapie gaat er van uit dat klachten en problemen ontstaan als u een kloof ervaart tussen wat u denkt, voelt en doet, tussen wat u kunt, durft en wilt. Vaak zeggen mensen dat ze het gevoel hebben vast te zitten of in een kringetje te draaien.

Wat is cognitieve gedragstherapie?
 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. 
Kern is de veronderstelling dat zogaamde irrationele cognities (gedachten) 
zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals bijvoorbeeld vermijdingsgedrag 
of verslaving, dwangrituelen, … 
De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten 
zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele cognities.

Wat is systeemtherapie?
 

Systeemtherapie is ook bekend als gezins- en relatietherapie. Het gezin is daarbij het systeem, waarvan een persoon lid is door biologische, wettelijke, affectieve, geografische en historische banden.Volgens de stichters van de systeemtherapie zijn menselijke problemen in de kern problemen die ontstaan tussen personen die lid zijn van dit systeem. 
De onderliggende idee is immers dat als in een systeem (gezin, partnerrelatie, ...) één van de leden een probleem heeft, ook het hele systeem ontwricht wordt. Omgekeerd kan men een individu helpen door het systeem waarin hij/zij leeft te versterken.

bottom of page