top of page

WAT IS CLIENTGERICHTE  PSYCHOTHERAPIE?

Cliëntgerichte psychotherapie gaat er van uit dat klachten en problemen ontstaan als u een kloof ervaart tussen wat u denkt, voelt en doet, tussen wat u kunt, durft en wilt. Vaak zeggen mensen dat ze het gevoel hebben vast te zitten of in een kringetje te draaien.

 

U kunt met allerlei klachten en problemen bij een cliëntgerichte psychotherapeut terecht. Voorbeelden zijn: depressies, angsten, relatieproblemen, weinig zelfvertrouwen hebben, problemen op het werk, slecht slapen, piekeren, problemen rond verlieservaringen, enz. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Belangrijker dan de aard van uw problemen, is dat u bereid bent in de therapie stil te staan bij uzelf.

 

In cliëntgerichte psychotherapie is de houding van de therapeut de basis van de therapie. De therapeut probeert zich zo goed mogelijk in u als cliënt in te leven. Hij aanvaardt u zoals u bent en velt geen oordeel over u. De therapeut staat ook steeds zelf in contact met zijn eigen gevoelens.

 

De cliëntgerichte therapeut neemt niet uw problemen als uitgangspunt, maar wel u als gehele persoon. De therapeut gaat samen met u op zoek naar de betekenis van uw klachten en problemen in het licht van uw persoonlijke levenssituatie. Dit doet hij door u te laten stilstaan bij uw ervaring, bij hoe u zich van binnen voelt. Zo zult u niet alleen in contact komen met uw gedachten, maar ook met uw emoties en met wat u lichamelijk gewaarwordt. Doorheen de therapie krijgt u een beter beeld van uw beperkingen en van uw mogelijkheden. Geleidelijk aan kunt u komen tot een andere manier van kijken naar of van omgaan met uw problemen. Belangrijk hierbij is dat de therapeut zelf geen oplossingen aanbiedt, maar u helpt uw eigen oplossingen te zoeken.


Bronnen:  www.vcgp.nl  en www.vvcepc.be

 

bottom of page