top of page

DISCLAIMER

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Niettegenstaande systematische en continu geleverde controle, kunnen Dr. Andy De Witte en zijn team niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct, volledig en actueel is.

Dr. Andy De Witte, noch de B.V.B.A. Dr. Andy De Witte, met zetel Jules Moretuslei 350 te 2610 Wilrijk, kan aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het raadplegen van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.


Indien u op de website wordt doorverwezen naar andere websites van bepaalde openbare/private instanties, organisaties of individuen, dan kan Dr. Andy De Witte, geen enkele waarborg bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Dr. Andy De Witte en zijn team aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (inhoudelijk) raadplegen van de website en de externe websites in doorverwijzing. 

Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld, kan u dit melden via contact

bottom of page