top of page

WAT IS PSYCHOANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE?

VOOR WIE?

 

Deze therapievorm is zinvol voor mensen die in hun leven het gevoel hebben ergens vast te lopen en hier niet alleen uit te raken. Het kan hierbij gaan over twijfels omtrent keuzes, moeilijkheden in relaties met anderen, klachten van depressiviteit of spanningen, …

In psychoanalytische therapie wordt het psychisch lijden begrepen in verband met de levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen herhalen. In een psychoanalytische psychotherapie wordt er geluisterd naar verborgen betekenissen en naar onderliggende patronen die ten grondslag liggen aan gedachten, gevoelens, gedragingen. Deze hebben zich grotendeels ontwikkeld in wat we meegemaakt hebben in onze eerste contacten en relaties met betekenisvolle anderen.


WAT IS PSYCHOANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE?

 

Psychoanalytische psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie. De sessies vinden plaats met een frequentie van één tot twee maal per week, een sessie duurt 45 minuten. Hoe hoger de frequentie van de therapie, hoe meer gelegenheid er is voor het ontdekken, herkennen en begrijpen van onverwerkte en onbewuste gevoelens. Hoe lager de frequentie van de therapie, hoe meer het accent komt te liggen op het omgaan met gebeurtenissen in het dagelijks leven. Anders dan bij een psychoanalyse zitten patiënt en psychotherapeut tegenover elkaar. Een therapie duurt meestal één tot meerdere jaren. Een kortdurendere begeleiding behoort eveneens tot de mogelijkheden. In een psychoanalytische therapie ben je actief betrokken, eerder dan je wordt behandeld of dat je advies krijgt. Je moet het met andere woorden voor een groot deel zelf doen, maar het is ook erg belangrijk dat je hierbij niet alleen bent. De therapeut gaat samen met jou de soms pijnlijke of moeilijke weg. Psychoanalytische therapie is gebaseerd op de regel van de vrije associatie: door te vertellen wat er in je hoofd opkomt, ontvouwt zich je eigen verhaal, of bots je op gaten of tegenstrijdigheden in je verhaal, of voel je dat je blokkeert in je denken en spreken. In het spreken zullen zich elementen uiten die in het psychisch lijden een bepalende rol spelen.

 

Door hier naar te luisteren, kan de diepere betekenis van klachten duidelijk worden. Ook kan over angstwekkende, pijnlijke, schuldbeladen, beschamende en/of ondraaglijke neigingen, gedachten of gevoelens worden gedacht om er een plaats aan te kunnen geven of om ze te kunnen verwerken.In een psychotherapie ontwikkelt zich een band met de therapeut waarin zich bepaalde patronen kunnen herhalen. Hierbij stilstaan kan helpen om inzichten te verwerven in bepaalde weerkerende patronen en gevoeligheden. Ook kan deze band de mogelijkheid bieden bepaalde positieve emotionele ervaringen op te doen en van daaruit opbouwend verder te werken.

 

Het doel van de therapie is niet uitsluitend het doen verdwijnen van klachten, dit is soms ook slechts ten dele mogelijk. Een ander minstens even belangrijk doel is dat je beter het hoofd kan bieden aan tekorten en frustraties die onvermijdelijk bij het leven horen. Je kan komen tot meer zicht op je eigen innerlijke wereld, wat verandering mogelijk maakt. Psychoanalytische therapie bevordert het vermogen bewuste keuzes te maken op vlak van liefde, relaties, werk, studies of vrije tijd. Samengevat kan ze onze omgang met onze innerlijke wereld en met onze buitenwereld ingrijpend veranderen.

 

Meer uitgebreide informatie over deze therapievorm

 

bottom of page