top of page

ONZE DIENSTVERLENING

Psychiater (+18) / Psychiater (-18)

 

Zowel de psychiater als de kinderpsychiater is een arts-specialist gespecialiseerd in het stellen en behandelen van psychiatrische diagnoses zoals bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, psychose, autisme, ADHD, enz.

Het klinisch psychiatrisch onderzoek is voornamelijk gebaseerd op een of meerdere gestandardiseerde gesprekken waarbij heel grondig wordt geluisterd naar het individuele verhaal van de patient en waarbij heel gericht bepaalde levensdomeinen, alsook lichamelijk en geestelijk functioneren wordt bevraagd en onderzocht.  Soms is het nuttig om deze gesprekken verder te objectiveren aan de hand van gevalideerde vragenlijsten.

De psychiater zal een behandeling voorstellen waarbij psychotherapeutische gesprekken en medicijnen tot de behandelmogelijkheden behoren.

Bij crisissituaties kan een opname in een Algemeen of Psychiatrisch Ziekenhuis noodzakelijk zijn.

Individuele psychotherapie voor volwassenen
 

U kan terecht voor individuele psychotherapie bij onze gediplomeerde psychotherapeuten. Onze expertise is voornamelijk stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

U kan rechtstreeks contact opnemen met iemand uit ons team of via het algemeen aanmeldingsformulier. Een verwijzing via uw huisarts is vaak aangewezen.

Individuele  psychotherapie voor kinderen en jeugd
 

U kan terecht voor individuele psychotherapie bij onze gediplomeerde psychotherapeute. U kan rechtstreeks contact opnemen met haar of via het algemeen aanmeldingsformulier. Wij hebben een bijzondere expertise in de behandeling en coaching van kinderen en jongeren met autismespectrum stoornis. Een verwijzing via uw huisarts of een kinderpsychiater is vaak aangewezen.

Burnout coaching voor artsen en andere hulpverleners uit de gezondheidszorg

 

U kan bij Miander terecht voor burnout coaching. Artsen en hulpverleners zijn ook maar mensen en staan door hun professionele activiteiten vaak in de frontlinie.
Bij Miander hebben we bijzondere expertise om je verder te helpen.
De stap zetten naar de hulpverlening als hulpverlener is vaak extra moeilijk. Bij Miander oriënteren we je naar de therapeut of coach die bij je past. We willen de drempel voor jou verlagen. Ons doel is om samen met jou op weg te gaan. We willen je de tijd geven die je nodig hebt. Zo kan je met vernieuwde energie en zin je dromen opnieuw verwezenlijken.

Begeleiding bij verslaving
 

Kamp je met een verslaving? Of ben je ooit verslaafd geweest en wil je blijven volhouden? Onze psychologen, therapeuten of ervaringsdeskundige willen je bijstaan bij je groeiproces.

Begeleiding bij sexuele problemen
 

We worden in onze maatschappij dikwijls geconfronteerd met seksualiteit, maar toch is de

stap om hulp te zoeken niet altijd even makkelijk. Vele patiënten vinden hun weg naar een

seksuoloog dan ook via hun arts of andere hulpverlener.

bottom of page