top of page

Isabelle Vloeberghs

Isabelle Vloeberghs is Master in de Pedagogische wetenschappen en erkend Gedragstherapeut. U kan bij haar terecht voor psychotherapie en psychodiagnostiek.

 

Haar doelpubliek zijn kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

 

U kan een kind of jongere aanmelden op basis van emotionele-, schoolse-, relationele- en gedragsproblemen.

Ook kinderen en jongeren met autisme kunnen worden aangemeld voor psychotherapie of coaching. Meer info

 

Psychotherapie voor kinderen en jongeren wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

 

Contactgegevens:

T 0499 23 61 87

Email: vloeberghs.miander@gmail.com

 

 

Wat is Gedragstherapie?

Gedragstherapie (CGT) is een psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Gedrag zien we als het geheel van interacties met de omgeving. Zowel onze handelingen als onze beleving (onze gevoelswereld, onze gedachten,…) spelen hierin een rol. In een gedragstherapie wordt een persoonlijke theorie opgebouwd: welke probleemgebieden zijn er, en hoe hangen ze met elkaar samen? Welke patronen kunnen we onderscheiden in doen, denken en voelen? Hoe wordt probleemgedrag (vb: piekeren, schelden, niet studeren) veroorzaakt en in stand gehouden? Welke waarden en levensdoelen stelt een cliënt voorop, en in hoeverre leeft hij of zij hier naar toe?

 

In een volgende fase probeert de gedragstherapeut de negatieve patronen te doorbreken. Hoe zorgen we er voor dat een open ruimte geen paniek meer uitlokt? Hoe kan iemand een vastgelopen rouwproces opstarten en doorlopen? Hoe kan iemand leren communiceren zonder stil te vallen of meteen te beginnen huilen? Zowel tijdens de sessies als door huiswerkopdrachten wordt – in kleine stappen – geëxperimenteerd met nieuwe reacties en denkwijzen. 

bottom of page