Thomas Van Haegenborgh

Thomas Van Haegenborgh is Master in de Psychologie en cliëntgericht psychotherapeut.  

Als cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeut neemt hij het uniek individu als uitgangspunt. Het probleem wordt in zijn context geplaatst en kan hierdoor beter begrepen worden. De cliëntgerichte therapeut luistert op een onbevooroordeelde wijze. Je zal uitgenodigd worden om bij bepaalde elementen uit je verhaal stil te staan. Soms wordt de aandacht verlegd naar wat er zich in het hier-en-nu contact afspeelt.

Voorbeelden van problemen van mensen (volwassenen, adolescenten en kinderen), die baat blijken te hebben bij een cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie zijn depressies, angsten, (soms vage) lichamelijke klachten, zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, problematische rouw, persoonlijkheidsproblematiek, gedissocieerde identiteitsstoornis, posttraumatische stressstoornissen, relatieproblemen/ gezinsproblemen, moeilijkheden op het werk, te weinig zelfvertrouwen, stress, zingevingsvragen, … Deze lijst is niet compleet. Het zijn voorbeelden om aan te geven bij wat voor problemen u aan een cliëntgerichte psychotherapie kunt denken. Belangrijker dan de aard van uw klacht, is dat u bereid/ geïnteresseerd bent om in een therapeutisch contact bij uw beleving stil te staan en over uzelf na te denken.

Verder heeft hij opleidingen gevolgd rond ACT (acceptance and commitment therapy) en hechting. 

Hij is momenteel ook werkzaam op de PAAZ van het Sint-Vincentius ziekenhuis te Antwerpen. De dienst psychiatrie richt zich op crisisinterventie en kortdurende behandeling van mensen met een psychiatrisch probleem. 

Zijn doelpubliek zijn volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.

 

Contactgegevens

vh_thomas@hotmail.com